Ostatnie treści

  • w

    Fałszywe okrucieństwa Kościoła

    Marcin Musiał on Twitter

    @lukasz_kopczyk @Dominik_Cwikla @Janusz1967 - Krucjaty - Święte Oficjum - Krwawe prześladowania pogan, heretyków i niekiedy protestantów czy katolików - Prowokowanie wojen religijnych - Eksterminacja Indian - Wspieranie niewolnictwa - Wyzyskiwanie chłopów i biedoty przez wieki - Ucisk fiskalny Wymieniać dalej?

    krucjaty to obrona pielgrzymów i odzyskiwanie ziem najechanych przez muzułmanów Święte Oficjum to powstrzymanie samosądów, adwokat i brak uznawani zeznań pod wpływem tortur nie było krwawego prześladowania heretyków, z herezjarchami dyskutowano, żaden władca nie chciał mieć herezji u siebie, bo herezje kończyły się krwawymi rozruchami ze strony heretyków (vide: reformacja), to protestanci prześladowali krwawo katolików […] Więcej