w

Zydzi nie wierzą w tego samego Boga, co chrześcijanie