w

Zwolennik aborcji: Nienarodzone dziecko nie ma jak decydować