Ostatnie treści

  • w ,

    Ludzie są emocjonalni – dlatego racjonalizują swoje emocje!

    Uwielbiam wręcz wywody Janusza Korwin-Mikkego, gdyż pozbawione podłoża emocjonalnego umiejscowione są wyłącznie (zapewne z małymi wyjątkami) na płaszczyźnie logiki dwuwartościowej w myśl zasady tertium non datur. Przywołuję kilka fragmentów artykułu autorstwa JKM opublikowanego na nczas.com 16 sierpnia 2019 roku.  „Angielszczyzna tryumufuje, bo żadne formalne ciało nie dyktuje ludziom, jak mają pisać i mówić” W USA […] Więcej

  • w

    FILM: Mysia utopia: eksperyment Calhouna

    source Myszom zapewniono idealne warunki bytowania. Pierwsze pokolenia utworzyły hierarchiczne społeczeństwo. Kolejne, żyjąc w świecie idealnym, pozbawione wyzwań jak choćby przetrwanie, zaczęły doprowadzać do wymierania całej populacji. Męskie osobniki zatraciły w sobie agresywne zachowania, tę agresję zaś przejęły samice, które musiały bronić potomstwa a także swojego terytorium. U samców coraz częściej dochodziło do homoseksualizmu. Natomiast […] Więcej