w

Prawem ludzkim nie można zmienić praw natury #gender