w

Porównanie niechcianego dziecka do tropikalnej choroby