w

Pius XII zaorał Lesscalm i Malinskiego – katolików lubiących nieskromność