w

Niepełnosprawność, dom dziecka i aborcja, czyli wypaczona empatia