w , ,

Moja odpowiedź do Krzysztofa Bosaka ws. maseczek

To jeśli przeciwnicy maseczek podchodzą do tego ideologicznie, to jak podchodzi Pan do tego? Czy zakłada Pan maseczkę z powodu kultu świetego spokoju?

Oczywiście można przenieść dyskusję na płaszczyznę ideologiczną i wtedy sformułować kontrargumenty, że tu zaangażowania ideologicznego nie potrzeba.

Jednak:

1. Jest to uległość wobec rozporządzeniom niezgodnych z prawem. 

2. Stosowanie maseczek ma powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, a wiemy, że nie ma to umocowania w faktach.

3. Noszenie maseczki to narażanie zdrowia (bakterie, grzyby, wdychanie dwutlenku węgla).

4. Bezsensem jest noszenie maseczki niemedycznej.

5. Jak mniemam Pan tę maseczkę zakłada w warunkach niesterylnych.

6. https://www.sott.net/article/438827-A-classic-fallacious-argument-If-masks-dont-work-then-why-do-surgeons-wear-them
Gdzie tu ideologia?
Wedle definicji ideologii „pojęcie występujące w filozofii i naukach społecznych oraz politycznych, które określa zbiory poglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata” czy można do sprawy maseczek podchodzić nie ideologicznie?
To jest temat, w sprawie którego należy się spierać, bo albo ulegac bezprawnym rozporządzeniom i irracjonalnym zaleceniom, a jeśli tak, to nie stoi na przeszkodzie, by ulegać także innym bezprawnym aktom prawnym.

McCloskeyowie: POD RZĄDAMI DEMOKRATÓW AMERYKANIE NIE BĘDĄ BEZPIECZNI

Katastrofa morska porównana do „pandemii” covid19? Kontrargument