w

Czy nienarodzone dziecko broni się przed aborcją?