w

Czy nie wrodzone #dziecko może mieć #prawowyboru?