w

Czy kobietom zostało odebrane prawo do decydowania o swoim ciele?