w

Brednie heretyczki, że jej „kościół” bardziej opiera się na Biblii