w

Bierze pod uwagę argumentację Planned Parenthood, a ignoruje argumenty pioniera badań USG