w

Argument odwołujący się do osobistych doświadczeń