w

#7 WIETNAM – Jaranie wiadrowej fajki

Było po 22:00, wszystko już pozamykane oprócz jednego miejsca, które pośród mroku emanowało jasnym światłem wylewającym się na ulicę.